Under hösten 2013 utgick vi ifrån barnens intressen och önskemål i leken för att utforma innemiljön , det blev sjukhus, affär, korvkiosk, restaurang, frisör bl.a. Vi anser att barnen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna påverka sin lekmiljö.