Sofia Jönsson sofia@forskolanbiet.se har arbetat inom förskola och skola sedan 1995, är språkpedagog/förskollärare och är förskolechef

Ellinor Arvebrink ellinor@forskolanbiet.se har arbetat inom förskola sedan 1992 och är barnskötare.

Lisa Hansson lisa@forskolanbiet.se har arbetat inom förskola sedan 2002 och är förskollärare.