Vi har fast taxa baserad på barnets vistelsetid på förskolan.

15 timmar har man när man är föräldraledig eller arbetslös.


Ny taxa från 160901

Över       25 tim/v          1100:-/mån


Under    25 tim/v            800:-/mån

Syskon                               600:-/mån

 

15 tim/v                             700:-/mån
Om barnet det gäller är under 3 år, annars har man  
rätt till allmän förskola som är kostnadsfri och barnet följer
skolans läsårstider.