Vi har fast taxa baserad på barnets vistelsetid på förskolan.

15 timmar har man när man är föräldraledig eller arbetslös.
 

Ny taxa från 190901
 

Över       25 tim/v            1300:-/mån


Under    25 tim/v            1000:-/mån

Syskon                                800:-/mån

 

15 tim/v                               900:-/mån
 

Om barnet det gäller är under 3 år, annars har man  
rätt till allmän förskola som är kostnadsfri och barnet följer
skolans läsårstider.