Vi har fast taxa baserad på barnets vistelsetid på förskolan.

15 timmar har man när man är föräldraledig eller arbetslös.
 

Ny taxa från 210901
 

Över       25 tim/v            1500:-/mån


Under    25 tim/v            1200:-/mån

Syskon                                1000:-/mån

Barn som är i behov av 15-tim/v (föräldraledighet eller arbetslös)
betalar ingen avgift och följer läsårstiderna.